Ερμηνεύοντας έναν "Ρόλο"
30 Ιανουαρίου 2022
Γνωριμία με τη φωνή και το σώμα μέσα από την τεχνική του χορού του  αρχαίου δράματος

Αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, έχει δημιουργήσει μεγάλη εσωτερική αστάθεια και έχει εγείρει ερωτήματα που σχετίζονται με την έννοια του προσωπικού χώρου και τη σημασία της επικοινωνίας. Σήμερα έχουν μπει πλέον στο μικροσκόπιο θέματα όπως «χωράω», «φαίνομαι», «ακούγομαι», «γίνομαι κατανοητός». Οι δεδομένοι τρόποι επαφής έχασαν τη δυναμική τους και επανεξετάζονται νέοι τρόποι σύνδεσης και ανταλλαγής ιδεών. 
Ο χορός στην αρχαία τραγωδία είχε πάντα τον ρόλο του υποστηρικτή της κύριας δράσης του έργου και εκφραστή διλημμάτων και δύσκολων θεμάτων. Η τεχνική της ομαδικής διαλογικής και η σημασία τού «ακούω και συμπληρώνω», δηλαδή διαφοροποιούμαι παραθέτοντας στοιχεία, πάντα με στόχο την προώθηση της δράσης, είναι μια τεχνική που αφορά σε γενικότερα συστήματα  επικοινωνιακών επαγγελμάτων.  Το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στη σημασία της παραγωγής του ήχου ως εργαλείου αυτογνωσίας. 
Η εκ νέου σύνθεση των λέξεων μέσα στο στόμα, γίνεται ένα ταξίδι στην κατανόηση νοημάτων, εμπλουτίζοντας κατ’ επέκταση τη διανοητική διεργασία. Παράλληλα, μελετάμε τη δυνατότητα του «ακούω», μια δεξιότητα χρήσιμη στη ζωή αλλά και σε όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με την επικοινωνία. Στόχος η γνωριμία και ενδυνάμωση της φωνής καθώς και η διερεύνηση της  ικανότητας διαλόγου για ένα ενεργητικό χτίσιμο μιας ομαδικής κατασκευής σκέψης. 

Ανακαλύπτω τη φωνή μου = διευκρινίζω τη σκέψη μου = εμπιστεύομαι τον εαυτό μου.
Το εργαστήριο  είναι μονοήμερο και αφορά όλους όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της φωνής τους και να ενδυναμώσουν αυτό το μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας. Προηγούμενη εμπειρία σε θεατρικά σχήματα δεν είναι απαραίτητη. 
Introduction to the voice and the body through the Chorus technique of Ancient Drama

This difficult period we are going through, has created great internal instability and questions related to the concept of personal space and the importance of communication. Issues like I fit, I look, I hear, I become understood, came under the microscope. The given contact has lost its dynamics, and ways of connecting and exchanging ideas are being re-examined. Chorus in Ancient Tragedy has always had the role of supporter of the main action of the work and expression of dilemmas and difficult issues. The technique of group dialogue and the importance of listening and completing, differentiating by quoting elements, always with the aim of promoting action, is a technique that concerns general systems of communication professions.

The workshop introduces participants to the importance of sound production as a tool of self-knowledge. The re-synthesis of words in the mouth, becomes a journey in the understanding of meanings, thus enriching the mental process. At the same time we study the possibility of "I listen", a skill useful in life but also in all professions related to communication. The aim is to get to know and strengthen the voice as well as to explore the ability of dialogue for an active building of a group thought construction. 

I discover my voice = I clarify my thinking = I trust myself.
The workshop is one-day and concerns all those who are interested in discovering the possibilities of their voice and want to strengthen this unique communication tool. Previous experience in theatrical groups is not necessary. Duration of meeting: 4 hours.
Back to Top