«Το ταξίδι του δημιουργικού εαυτού»
12 ωριαίες ατομικές συναντήσεις με σκοπό την προσωπική ενδυνάμωση και ανάπτυξη
 Σε αυτές τις συναντήσεις σκοπός είναι να αναδυθούν τα ουσιώδη ερωτήματα και «θέλω» που μπορούν να βοηθήσουν στην εξέλιξη του ατόμου και στη δημιουργική αντιμετώπιση της ζωής.  Γνωριμία με τη θεατρική τέχνη, ψυχική ενδυνάμωση, ξεκαθάρισμα στόχων, συμβολική προσέγγιση σημαντικών θεμάτων, επιστροφή στο «παίζω, χαίρομαι, δημιουργώ». Το ONE ON ONE είναι ο προσωπικός χρόνος που διαθέτει κάποιος για να αφουγκραστεί και ίσως να απαντήσει σε ερωτήματα που ανοίγουν καινούργιους δρόμους δημιουργικής έκφρασης και ύπαρξης. Ένας χρόνος-επένδυση στην έρευνα του καλλιτεχνικού εαυτού και στην ανάπτυξη αυτογνωσιακών ικανοτήτων. Πάντα με στόχο την προσωπική εξέλιξη και /ή τη θεατρική εκπαίδευση. 


ONE ON ONE

People come and find me. They ask me for different things. I listen and try to understand what they really need. Theatrical training, inner empowerment, setting their goals, to play, to rejoice, to express oneself. Many times they come up with a request, but in the end they are looking for something else. ONE ON ONE is the personal time they have to answer their questions and open new paths of creative expression. A time-investment in the research of the artistic self. Αn exclusive commitment to the evolvement of self-knowledge skills. The goal is always personal development and theatrical education.

You may also like

Back to Top