ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βιωματικά εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης και θεάτρου με τεχνικές Δραματοθεραπείας
Στην διάρκεια των εργαστηρίων η εκάστοτε ομάδα αναπτύσσει κώδικα επικοινωνίας και το άτομο εργάζεται και εμβαθύνει πάνω σε αυτογνωσιακά θέματα που το απασχολούν. Στόχος πάντα η προσωπική ανάπτυξη και η δημιουργική εγρήγορση. Με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, που όμως δεν απαιτούν καλλιτεχνικές δεξιότητες, όπως το θέατρο, η φωνητική, η ζωγραφική, ο πηλός, ή κίνηση, η δημιουργία και αφήγηση παραμυθιών, παιχνίδι ρόλων , αυτοσχεδιασμοί και πολλά άλλα, τα μέλη ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις που βοηθούν να οργανώσουν ενδυναμωτικές εμπειρίες ύπαρξης. Η ομάδα απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους καθώς ταυτόχρονα να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Συγκεκριμένα:

Μονοήμερο αυτοτελές εργαστήριο τεσσάρων ωρών «Ερμηνεύοντας έναν ρόλο.»   πατήστε εδώ
Παλαιότερα  εργαστήρια  πατήστε εδώ

Personal Development
Experiential workshops of Creative Expression and Theater with Dramatherapy techniques
During the workshops each group develops a communication code and the individual works and deepens on self-knowledge issues that concern him/her/they. The goal is always personal development and creative alertness. With artistic activities that do not require artistic skills, such as theater, vocals, painting, clay, movement, storytelling, role-playing, improvisation, and more, members discover talents and inclinations that help to organize empowering experiences of existence. The team is aimed at people who are interested in developing their creativity while at the same time getting to know themselves better.
Specifically:
1) Weekly workshop of 12 meetings "The journey of the creative self"  more here
2) One-day independent "Introduction to the voice and the body through the Chorus technique of Ancient Drama."
four-hour workshops, more here

You may also like

Back to Top