«Το ταξίδι του δημιουργικού εαυτού»
Κάθε εβδομάδα η ομάδα συναντιέται. Χτίζεται η λεκτική επικοινωνία και εκθέτονται τα θέματα που απασχολούν τα μέλη. Η εργασία αρχίζει με την χρήση μέσων που εξυπηρετούν την συμβολική έκφραση των αιτημάτων. Εξερεύνηση της κίνησης και του ήχου του σώματος, ανακάλυψη των θέσεων μέσα στον χώρο, εικαστικές απόπειρες όπως γλυπτική, ζωγραφική, κολάζ. Δημιουργική γραφή και αφήγηση ιστοριών. Παίξιμο ρόλων και δημιουργία σκηνικών συνθέσεων. Με αυτά τα μέσα και άλλα πολλά που προκύπτουν από τις ανάγκες της ομάδας, δημιουργείται ένα «καλλιτεχνικό» περιβάλλον έκφρασης των αιτημάτων των συμμετεχόντων. Με την δύναμη της φαντασίας και με την απαραίτητη ασφάλεια της συμβολικής προσέγγισης της Δραματοθεραπευτικής μεθόδου, ανασύρετε πολύτιμο υλικό από τη περιοχή του ασυνείδητου, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τα θέματα που διαπραγματεύεται ο ενδιαφερόμενος. Σκοπός η επιτυχής απεμπλοκή από προηγούμενες καταστάσεις μπλοκαρίσματος και η πορεία προς την ελεύθερη κίνηση. Η ομάδα καθρεφτίζει και βοηθάει στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης των μελών, δημιουργώντας μια καλλιτεχνική κοινότητα συνταξιδιωτών.
Ο κάθε κύκλος εργαστηρίων κρατάει δώδεκα εβδομάδες. Η λήψη ιστορικού πριν την έναρξη είναι απαραίτητη καθώς και η παρακολούθηση όλων των συναντήσεων. Διάρκεια συνεδρίας: μιάμιση ώρα.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη να αρθρώσει με κυριολεκτικό και συμβολικό τρόπο την πρόθεση του να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί.
Τόπος συνάντησης: «Το κτήμα» , χώρος τέχνης και έκφρασης. Μια αυλή πολλών τετραγωνικών μέσα στη φύση και 7’ από το μετρό Αγ. Παρασκευής.
Συντονίζει η ηθοποιός/σκηνοθέτης/ εκ. Δραματοθεραπεύτρια Γεωργία Τσαγκαράκη.
"The journey of the creative self"
Every week the team meets. Verbal communication is built and the issues that concern the members are exposed. The work begins with the use of means that serve the symbolic expression of the requests. Exploration of the movement and the sound of the body, discovery of the places in the space, artistic attempts such as sculpture, painting, collage. Creative writing and storytelling. Role playing and creating stage compositions. With these media and many others that arise from the needs of the group, an "artistic" environment is created for the expression of the demands of the participants. With the power of imagination and with the necessary security of the symbolic approach of the Dramatherapeutic method, we extract valuable material from the area of the unconscious, which provides information on the topics discussed by the person concerned. The aim is the successful release from previous blocking situations and the path to free movement. The team mirrors and helps enhance members' personal development, creating an artistic community of fellow travelers.
Each workshop cycle lasts twelve weeks. Session duration: one and a half hours.
Back to Top